Home   Kurzy   Fit for English

Fit for English

Fit for English – Kurz pro děti od 10 let do konce ZŠ

Fit for English je inovativní výukový koncept. Je sestaven tak, aby doplňoval a rozšiřoval výuku anglického jazyka na základní škole. Veškerá gramatika, která je v osnovách základní školy je v tomto kurzu zahrnuta, široce probírána a hlavně procvičována. Vše nové je pak upevněno skrze mnohá cvičení, hry, příběhy a další aktivity. Tento výukový koncept je tedy vhodný jako:

  •  doplňující a rozšiřující pro žáky ZŠ
  •  učivo pro studenty, kteří se potřebují rozmluvit a zbavit se ostychu
  • studenty vyšších ročníků ZŠ i středních škol, kteří mají mezery v základech anglického jazyka

Navíc, pracovní listy pokrývají většinu gramatických témat a lektor je využívá individuálně, podle potřeb jednotlivých žáků. Mluvený projev, reakce na otázky a schopnost otázky klást je hlavní náplní našich hodin. Kurz obsahuje velmi mnoho zajímavých her a praktických tématických okruhů.

Učíme v malých skupinkách 4-8 studentů, proto se můžeme věnovat každému dle jeho potřeb a pilovat např. správnou výslovnost. Doba výuky je 45 minut 1x týdně.

Morty_na_draku_ex

Naše kurzy doplňují výuku ve škole. Děti mají prostor samy mluvit a vyzkoušet si, jak cizí jazyk funguje v praxi.

Na středních školách a gymnáziích musí děti číst, psát, rozumnět, mluvit a ještě se učit gramatiku. A to vše najednou. Pro mnoho studentů je toto příliš a oni, bohužel, rychle ztrácí zájem ve studium. Proto jsou naše hodiny vedeny v akčním a zábavném duchu, tak, by se nevytratila chuť se učit a mít ze svých znalostí užitek..

Studenti vyšších ročníků jsou často dobří v psaní a překladech, naproti tomu nejsou schopni komunikovat. To proto, že nikdy neměli tu příležitost. Proto v Mortimeru hlavně mluvíme.

 

Přihlaste se na ukázkovou hodinu zdarma